Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul İçin En Riskli Bölgeleri Az Önce Açıkladı!

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul İçin En Riskli Bölgeleri Az Önce Açıkladı!

İstanbul'da beklenen deprem riskine ilişkin yapılan çalışmalarda Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Esenyurt'un en riskli ilçeler olduğu belirlendi. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, binaların yüzde 10'unun çok ağır hasar alacağını vurgulayarak İstanbul'un deprem önlemlerine hızla başlaması gerektiğini söyledi.

A+A-

İBB Raporuna Göre En Riskli Yapılar Belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan çalışmalarda, beklenen İstanbul depremi ile ilgili olarak en riskli yapıların Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde bulunduğu belirlendi. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, raporu değerlendirdiğinde, "İstanbul'da binaların yaklaşık yüzde 10'u çok ağır hasar alacak. Avrupa yakası, jeolojik formasyonu ve deprem kaynağına olan ilişkisi nedeniyle Asya yakasından daha fazla zarar görecektir. Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Tarihi Yarımada Fatih ve Zeytinburnu, İstanbul'da deprem gözetildiğinde en çok dikkat edilmesi gereken ilçeler arasındadır. Çünkü bu bölgelerin zemin durumu göreceli olarak iyi değildir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

İBB'nin Çalışmasına Göre 207 Bin Binada Hasar Bekleniyor

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "6306 Sayılı Yasa Kapsamında İlan Edilen Alan ve Yapılara Yönelik Veri Toplama, Etki Analizi, Değerlendirme Çalışması" sonuçları açıklandı. Bu çalışmaya göre, İstanbul'da olası bir deprem durumunda hasar görmesi beklenen bina sayısı 207 bin olarak belirlendi. Verilere göre, binaların yüzde 30'u 1980 öncesi, yüzde 40'ı 1980-2000 arası ve yüzde 30'u ise 2000 sonrasında inşa edilmiştir. Hasar görmesi beklenen her üç binadan biri ise 2000 sonrasında yapılmıştır. Tespit edilen 207 bin binanın yüzde 95'ini oluşturan 196 bin 227 bina Avrupa yakasında yer almaktadır. İTÜ ile birlikte gerçekleştirilen çalışmada, riskli binaların en yoğun olarak Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunduğu belirlenmiştir. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, verileri değerlendirdi.

Prof. Dr. Naci Görür'e Göre 1 Milyon 150 Bine Yakın Bina Hasar Alacak

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 1 milyon 50 bin binanın yüzde 10'unun çok ağır hasar alacağını belirterek, "Benim o çalışmanın ayrıntılarından bir haberim yok. Muhtemelen de doğrudur. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmalarına göre, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında depremde çok ağır hasar alacağı düşünülen bina sayısının 90 binden fazla olduğunu zaten biliyoruz. Toplamda ise İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 150 bine yakın bina bulunmaktadır. Demek ki bu binaların yaklaşık yüzde 10'u, çok ağır hasar alacak. Diğer hasarları saymıyorum, yani çok ağır yıkılmayla doğrudan karşı karşıya kalacak bina sayısı 90 bin civarında olacaktır. Tabii ki hafif hasar ve orta hasar alacak bina sayısı daha da fazla olacaktır" şeklinde konuştu.

Riskli İlçeler ve İBB'nin Çalışmaları

Prof. Dr. Naci Görür, İBB'nin çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Bu doğru bir teşhistir. Avrupa Yakası, jeolojik formasyonları ve deprem kaynaklarıyla olan ilişkisi nedeniyle Asya yakasından daha fazla zarar görecektir. Bu durum, İstanbul'un depreme dayanıklı hale getirilmesi için acilen çalışmalara başlanması gerektiğini göstermektedir. İBB'nin yaptığı çalışmalara katılıyorum. Deprem durumunda İstanbul'da en çok dikkat edilmesi gereken ilçeler Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt ve tarihi yarımada Fatih ile Zeytinburnu'dur. Bu bölgelerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması gerekmektedir. Bu bölgelerde daha fazla hasar oluşmasının sebebi nedir? Bu bölgelerde zemin yapısı, oldukça iyi değildir. Kayma, göçme, sıvılaşma gibi depremin etkilerini arttıran olaylar bu bölgelerde yaygındır. Bu zeminlerde depremin zararını arttıran faktörlerin bulunduğu yerlerde depremin şiddeti de artmaktadır. Şiddetli deprem sonucunda yıkımlar da artmaktadır" dedi.

Esenyurt Belediyesi'ne Önerilerde Bulunuldu

Prof. Dr. Naci Görür, Esenyurt Belediyesi ile çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Esenyurt Belediye Başkanı, Esenyurt'un depreme hazırlık konusunda bizden yardım istedi. Elimden geldiğince tüm belediyelere olduğu gibi bu belediyeye de depreme nasıl hazırlanacakları konusunda tavsiyelerde bulundum. Hatta zaman zaman toplantılar da yapıyorum. Bugünkü toplantı da bu konu üzerine gerçekleştirildi. İnsanların depremden zarar görmemesi için ciddi çalışmaların yapılması, araziye inilmesi ve uygulamalara geçilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Aktif Faylar ve Deprem Hazırlığı

Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye genelinde bulunan aktif fay hatlarıyla ilgili uyarıda bulunarak şunları ifade etti: "Türkiye, büyük oranda aktif depremlerle çevrilidir. Ülkemizde yaklaşık olarak 550'den fazla aktif deprem bulunmaktadır. Türkiye'nin her bölgesinde aktif depremler mevcuttur. Bazı bölgelerde deprem üretme kapasitesi daha fazla olabilir ve daha büyük depremler ortaya çıkabilir. Diğer bölgelerde ise deprem üreten fay hatlarının boyutu, sayısı ve yoğunluğu daha az olabilir. Örneğin Orta Anadolu'da depremlerle karşılaşma sıklığı daha az olabilirken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da depremler daha sık hissedilmektedir. Ege Bölgesi'nde ise daha fazla deprem aktivitesi gözlenmektedir. Kuzey Karadeniz Bölgesi'nde ise deprem sayısı daha azdır. Bu da aktif fay hatlarının dağılımına bağlıdır. Aktif fay hattı bulunan bir bölgede mutlaka depremler olacaktır. Depreme hazırlıklı olabilmek için bu fay hatlarının olduğu bölgeleri, şehirleri depreme dayanıklı hale getirecek çalışmalar yapmak gerekmektedir."