Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Netleşti! Ek Ders Ücretiyle Öğretmenler Ne Kadar Alacak?

Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Netleşti! Ek Ders Ücretiyle Öğretmenler Ne Kadar Alacak?

Öğretmenlere müjdeli haber! Milli Eğitim Bakanlığı yeni ek ders ücreti kararını duyurdu. Öğretmenlerin hakları güvence altında! Ek ders görevleri için belirlenen şartlar ve ödeme detayları açıklandı. Yanlışlıkla ödenen ücretler iade edilecek. Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin güncel bilgiler bu yazıda!

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ek ders ücretleri konusunda önemli bir karar açıkladı. Bu yeni karar ile birlikte ek ders görevleri ve ödeme şartları belirlendi.

mebb-002.jpg

Mevcut Durumda Ek Ders Ücretleri Nasıl Ödeniyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25. maddesinde, ek ders ücretinin ödenebilmesi için bazı şartlar belirtiliyor. Bu şartlar, ek ders görevinin fiilen yerine getirilmiş olması ve ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hallerin belirli koşullara bağlı olduğunu gösteriyor. Ek ders ödemeleri için harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve ek ders görevinin gerçekleştiğine dair belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

Yanlışlıkla Ödenen Ek Ders Ücretleri İade Edilecek

Yapılan inceleme sonucunda, fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği tespit edilen ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır. Aynı şekilde, Kararın 10, 14 ve 16. maddeleri uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmeyecektir.

mebbb.jpg

Hangi Durumlarda Ek Ders Ücreti Ödenecek?

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede belirtilmiştir.

  1. Öğrencilerin okula gelmemeleri nedeniyle ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenler, üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık görevlerini yapmış sayılacaklardır.

  2. Milli Eğitim Bakanlığınca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen eğitsel geziler, konferanslar, kurslar ve seminerlerde görevlendirilen öğretmenler, bu görevleri süresince ek ders ücreti alacaktır.

  3. İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde ve bayramların hazırlık çalışmalarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, ek ders ücreti alacaklardır.

  4. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik faaliyetleri ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında görevlendirilen öğretmenler, bu görevleri süresince ek ders ücreti alacaktır.

mebb-003.jpg

Son Değerlendirme ve Öğretmenlerin Hakları

Öğretmenlerin ek ders ücretleri, belirli şartlara göre değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin ders görevlerini yapmış sayılmalarına dair öğrencilerin okula gelmemesi nedeniyle herhangi bir düzenlemeye yer vermemiştir. Öğretmenlerin haklarına saygı duyulması ve adil bir şekilde ek ders ücretlerinin ödenmesi önemlidir.