Erdoğan Duyurdu: En Düşük Memur Maaşı 47 Bin 500 TL Oldu!

Erdoğan Duyurdu: En Düşük Memur Maaşı 47 Bin 500 TL Oldu!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), büyükşehirlerdeki en düşük memur maaşının 47 bin 500 TL olması talep ediyor. KESK'in yoksulluk sınırına uygun talebi, maaşların güncellenmesini ve ek yardımları içeriyor. Ayrıca, yemek yardımı, doğalgaz desteği, ücretsiz ulaşım kartı gibi diğer talepler de bulunuyor. TİS görüşmeleri öncesinde KESK'in talepleri gündemde.

A+A-

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesinde önemli bir açıklama yaparak, büyükşehirlerde en düşük memur maaşının 47 bin 500 TL olmasını talep ediyor. Bu talep, kamu emekçilerinin maddi durumlarını iyileştirmeyi hedefliyor ve maaşların yoksulluk sınırı oranında güncellenmesi gerektiğini vurguluyor. KESK ayrıca kira, yol yardımı ve ikramiye tekliflerini de gündeme getiriyor.

para6-004.jpg

Yüksek Yoksulluk Sınırı ve Talep Nedeni

KESK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yoksulluk sınırının Aralık 2023 itibarıyla en az yüzde 70 artarak 45 bin TL’ye ulaşacağını öngörüyor. Bu nedenle, KESK en düşük memur maaşının 2024 yılı ocak ayından itibaren eş, çocuk yardımı ve kira yardımı ile birlikte en az 45 bin TL’ye çıkarılmasını istiyor.

KESK'in Talepleri

KESK, kamuda çalışanların maddi durumunu iyileştirmek ve daha adil bir ücret düzeni sağlamak için aşağıdaki taleplerde bulunuyor:
 

1. Eş ve Çocuk Yardımı Artırılmalı

 • Eş yardımının 3.310 TL’ye,
 • Çocuk yardımının her çocuk için 2.220 TL’ye çıkarılması talep ediliyor.

2. Kira Yardımı Yapılmalı

 • Konutu olmayan kamu emekçilerine büyükşehirlerde 7.500 TL,
 • Diğer şehirlerde 5.000 TL kira yardımı yapılması öneriliyor.

3. Maaş Düzeyi Güncellenmeli

 • Kamuda en düşük maaşı alan emekçilerin, eşi çalışmayan, 2 çocuklu ve konutu olmayanların büyükşehirlerde görev yapıyorsa 2024 Ocak itibarıyla 47 bin 500 TL’ye,

 • Diğer şehirlerde görev yapıyorsa 45 bin TL’ye çıkarılması hedefleniyor.

 • Kamuda en düşük maaşı alan bekar ve konutu olmayan bir kamu emekçisinin büyükşehirlerde görev yapıyorsa 2024 Ocak itibarıyla 39 bin 750 TL,

 • Diğer şehirlerde görev yapıyorsa 37 bin 250 TL maaş alması amaçlanıyor.

 • Kamuda en düşük maaşı alan bekar ve konutu olan kamu emekçilerinin mevcut maaşı, 8.077 TL’lik ilave seyyanen ödeneğin de eklenmesiyle Ocak 2024 için 32.250 TL olmalı ve bu ücret "Temel Ücret" olarak adlandırılmalıdır.


4. Güncellenen Ücretler

 • 2024 Ocak için teklif edilen bu tutarların her üç ayda bir yoksulluk sınırındaki artış oranında güncellenmesi planlanıyor.

 • Güncellenen ücretlere resmi olarak açıklanan Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla artışının da her üç ayda bir eklenmesi öneriliyor.

Diğer Talepler

KESK, TİS teklifinde maaş artışı taleplerine ek olarak aşağıdaki talepleri de dile getiriyor:

 • İşyerinde yemek çıkmayan kamu emekçilerine Ocak 2024 itibarıyla aylık 3.325 TL yemek yardımı yapılması talep ediliyor.

 • Tüm kamu emekçilerine aylık 50 metreküp doğalgaz üzerinden yakacak desteği sağlanması öneriliyor.

 • Tüm kamu emekçilerine işe geliş gidişlerinde ücretsiz servis imkanı sunulması talep ediliyor.

 • Servis imkanından yararlanamayan kamu emekçilerine Türkiye genelinde kamu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacakları aylık abonman kartı verilmesi talep ediliyor.

 • Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi talep ediliyor.

 • Göreve ilk başlayan kamu emekçilerine iki maaş tutarında “Hoş Geldin İkramiyesi” sağlanması talep ediliyor.

 • Ücretsiz kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 5.000 TL tutarında kreş yardımı yapılması talep ediliyor.

  para-35-001.jpg

 • Çok düşük seviyelerde kalan harcırah ve seyyar görev tazminatının derece ayrımı yapılmadan günlük 377 TL’ye çıkarılması talep ediliyor.

 • Eve dönüş minibüs parasını bile karşılamaya yetmeyen fazla mesai ücretinin (her fazla saat için 5,40 TL) aylık çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunan tutara çıkarılması talep ediliyor.

 • Seçim öncesi verilen 3600 ek gösterge sözünün tutulması ve 1. dereceye yükselen tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesi talep ediliyor.

 • Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması talep ediliyor.

 • Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisinin kaldırılması talep ediliyor.

 • Mevcut emekli maaşlarının yoksulluk sınırı temel alınarak artırılması talep ediliyor.

 • Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi talep ediliyor.

 • Kadın çalışanların 20 hizmet yılı, erkek çalışanların 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde emekli olma hakkı kazanmaları talep ediliyor.

 • Kademeli geçişle ilgili yaş hadlerinin uygulanmaması ve kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşın dikkate alınması talep ediliyor.

 • Ek ödeme adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve farklı kamu kurumlarında aynı unvanda çalışan tüm kamu emekçileri arasında ücret eşitliğinin sağlanması talep ediliyor.

 • 4/C'den 4/B'ye geçen personelin mevcutta %20 olan ek ödeme tutarının kademeleri temel alınarak %70 ile %105 bandına çekilmesi talep ediliyor.