Erdoğan Az Önce Canlı Yayında Duyurdu! Asgari Ücret Zammı Değişti!

Erdoğan Az Önce Canlı Yayında Duyurdu! Asgari Ücret Zammı Değişti!

Temmuz 2023'te yapılan brüt asgari ücret artışı, işçi ve memurların eline geçen net ücretlerde olumlu etkiler yarattı. Yeni vergi sistemi sayesinde çalışanlar, gelir vergisinden ve damga vergisinden daha fazla istisna elde edecek. Asgari ücretin yükselmesiyle işçilerin aylık net ücretleri artacak ve yıllık vergi avantajı sağlanacak. İşverenlerin maliyeti ise değişmeyecek.

A+A-

Temmuz 2023 dönemi için Brüt asgari ücret 13.414,50 TL’ye, net asgari ücret de 11.402,32 TL’ye yükseltildi. Asgari ücrete yapılan bu zam işçi ve memur olmak üzere tüm çalışanların eline geçen net ücretleri de etkilemektedir. Bu durumun temel sebebi, geçen yıl ocak ayında yürürlüğe giren yeni vergi sistemiyle ilgilidir.

para-40-002.jpg

AGİ ve Yeni Vergi Sistemi

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, uzun süredir uygulanmakta olan asgari geçim indirimi (AGİ) 2021 yılı Aralık ayında sona erdi ve 2022 Ocak ayından itibaren ücretlerin vergilendirilmesinde yeni bir sistem kullanılmaya başlandı. Artık işçi ve memur tüm çalışanların vergiye tabi kazançlarının asgari ücrete kadar olan kısmı gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna ediliyor. Dolayısıyla, asgari ücretin zam yapılması, ücretle çalışanlar için ödenen gelir vergisi ve damga vergisinde temmuz ayından sonra daha fazla istisna uygulanacağı anlamına gelmektedir.

Vergi Dışı Bırakılan Kazançlar

Yeni vergi sisteminde ücret kazançları önce gelir vergisi tarifesi üzerinden normal vergi hesaplaması yapılır. Ardından, asgari ücrete karşılık gelen o ay için gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanır. Bu tutarlar kazançlardan düşülerek çalışandan tahsil edilir. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla, ücret kazançlarında istisna edilen vergi tutarı da artmış olacaktır.

para-45.jpg

Net Ücretin Değişimi

Örnek olarak, brüt ücreti 15 bin TL olan ve ücreti Temmuz ayından sonra da sabit kalan bir işçinin eline geçen net ücreti inceleyelim. Ocak – Mayıs döneminde aylık net ücreti 12.075 TL, Haziran ayında 11.750 TL iken Temmuz – Ağustos aylarında 11.438 TL’ye düşecektir. Eylül ayında net ücreti 11.766 TL, Eylül – Kasım aylarında 11.863 TL, Aralık ayında da 11.653 TL olacaktır. Asgari ücretin artmasıyla, aynı işçinin eline geçen net ücret Temmuz ayında 460 TL, Ağustos’ta 652 TL, Eylül’de 702 TL, sonraki aylarda da 605 TL artacaktır. Aylık net ücreti Temmuz’da 11.898 TL, Ağustos’ta 12.090 TL, Eylül – Kasım aylarında 12.468 TL, Aralık ayında da 12.258 TL olacaktır.

Yıllık Avantaj

Eğer asgari ücret artmamış olsaydı, aynı işçi bu yıl boyunca 10.393 TL gelir vergisi ve 455 TL damga vergisi ödeyecekti. Fakat asgari ücretin artmasıyla birlikte, işçinin yıllık vergi ödemesi 6.919 TL gelir vergisi ve 300 TL damga vergisi olmak üzere toplamda 7.219 TL’ye düşecektir. Böylece işçinin yıllık avantajı 3.630 TL'ye ulaşacaktır.

para1.jpg

Vergi Avantajının İşçilere Yansıması

Bu vergi avantajı brüt ücretle çalışanları etkileyecektir. Net ücret esasıyla çalışan işçiler de benzer avantajlardan yararlanacaktır, ancak net ücretle çalışanlar vergi diliminden etkilenmediği için bu avantaj işverene yarar sağlayacaktır.